Or, embed this snippet using GenerateWP WordPress Plugin.

Download

Clone

location tax

// Register Custom Taxonomy
function location_taxonomy() {

	$labels = array(
		'name'            => _x( 'Lokace', 'Taxonomy General Name', 'lod' ),
		'singular_name'       => _x( 'Lokace', 'Taxonomy Singular Name', 'lod' ),
		'menu_name'         => __( 'Lokace', 'lod' ),
		'all_items'         => __( 'Všechny lokace', 'lod' ),
		'parent_item'        => __( 'Nadřazená lokace', 'lod' ),
		'parent_item_colon'     => __( 'Nadřazená lokace:', 'lod' ),
		'new_item_name'       => __( 'Název nové lokace', 'lod' ),
		'add_new_item'        => __( 'Přidat novou lokaci', 'lod' ),
		'edit_item'         => __( 'Upravit lokaci', 'lod' ),
		'update_item'        => __( 'Aktualizovat lokaci', 'lod' ),
		'view_item'         => __( 'Zobrazit lokaci', 'lod' ),
		'separate_items_with_commas' => __( 'Oddělte položky čárkama', 'lod' ),
		'add_or_remove_items'    => __( 'Přidat nebo odebrat lokace', 'lod' ),
		'choose_from_most_used'   => __( 'Vyberte z nejpoužívanějších', 'lod' ),
		'popular_items'       => __( 'Oblíbené lokace', 'lod' ),
		'search_items'        => __( 'Hledat lokace', 'lod' ),
		'not_found'         => __( 'Nenalezeno', 'lod' ),
	);
	$rewrite = array(
		'slug'            => 'pujcovna',
		'with_front'         => true,
		'hierarchical'        => true,
	);
	$args = array(
		'labels'           => $labels,
		'hierarchical'        => false,
		'public'           => true,
		'show_ui'          => true,
		'show_admin_column'     => true,
		'show_in_nav_menus'     => true,
		'show_tagcloud'       => true,
		'rewrite'          => $rewrite,
	);
	register_taxonomy( 'location', array( 'plavidlo' ), $args );

}

// Hook into the 'init' action
add_action( 'init', 'location_taxonomy', 0 );