Or, embed this snippet using GenerateWP WordPress Plugin.

Download

Clone

sb_member

if ( ! function_exists( 'add_memberships' ) ) {

// Register Custom Taxonomy
function add_memberships() {

	$labels = array(
		'name'            => 'Lidmaatschappen',
		'singular_name'       => 'Lidmaatschap',
		'menu_name'         => 'Lidmaatschappen',
		'all_items'         => 'Alle jaren',
		'parent_item'        => 'Overkoepelend',
		'parent_item_colon'     => 'Overkoepelend:',
		'new_item_name'       => 'Nieuw schooljaar',
		'add_new_item'        => 'Voeg nieuw schooljaar toe',
		'edit_item'         => 'Bewerk schooljaar',
		'update_item'        => 'Schooljaar bijwerken',
		'view_item'         => 'Toon schooljaar',
		'separate_items_with_commas' => 'Onderscheid schooljaren met komma's',
		'add_or_remove_items'    => 'Schooljaren toevoegen of verwijderen',
		'choose_from_most_used'   => 'Kies uit meest gebruikte',
		'popular_items'       => 'Populaire items',
		'search_items'        => 'Doorzoek schooljaren',
		'not_found'         => 'Niet gevonden',
		'no_terms'          => 'Geen schooljaren',
		'items_list'         => 'Lijst schooljaren',
		'items_list_navigation'   => 'Lijstnavigatie schooljaren',
	);
	$args = array(
		'labels'           => $labels,
		'hierarchical'        => false,
		'public'           => true,
		'show_ui'          => true,
		'show_admin_column'     => true,
		'show_in_nav_menus'     => true,
		'show_tagcloud'       => true,
		'show_in_rest'        => false,
	);
	register_taxonomy( 'sb_membership', array( 'sb_school', 'sb_gemeente' ), $args );

}
add_action( 'init', 'add_memberships', 0 );

}